Frelsens Hær

FH Logo.jpg

Frelsens Hær kom til Danmark i 1887 fra England, hvor det opstod i London i 1865. Navnet ”Frelsens Hær” symboliserede kampen mod synd og social uretfærdighed. Målet for Frelsens Hær var, gennem socialt arbejde, at få mennesker til at bekende deres synder og blive aktive kristne.

Medlemmer der vier deres liv til organisationsarbejdet kaldes officerer, og er delt i et rangsystem med udnævnelser på linje med militære grader, som kaptajn, major, oberst m.v., alt efter hvor længe de har været officer. Frivillige medlemmer kaldes soldater. De forskellige afdelinger i landet kaldes korps.

Frelsens Hær holdt sit første møde i Horsens d. 2. august 1889 og deres første lokale lå i nogle år på Søndergade 16. Herefter flyttede Frelsens Hær lidt rundt indtil 1905, hvor Hulvej 5 blev taget i brug. I 1996 flyttede Frelsens Hær til Grønnegade 7-9.

 

Det sociale arbejde Korpset i Horsens har ydet er bl.a. hjælp til fattige, herunder f.eks. uddeling af tøj og fødevarepakker til jul. De har stået for en genbrugsbutik og herberg, samt leder en pensionistklub og forskelligt børne- og ungdomsarbejde, bl.a. en sommerkoloni på Hjarnø.

Frelsens Hærs medlemmer er let genkendelige i deres uniform. I gadebilledet møder man ofte musikkorpset, der synger og spiller i forbindelse med deres indsamling til velgørende arbejde.

Original artikel af Anette Jørgensen.

 

Læs mere:

Byarkivets indkomstjournal 1985-25, arkivfond A-601

Jubilæumsskriftet

28.72, Frelsens Hær 1889-1964: 75 år i Horsens, 1964

Horsens vejvisere