Hede Nielsen. Historisk kalender, januar 1998

I 1906 grundlagde Niels Hede Nielsen firmaet. Han startede med forretningen Horsens Cykellager i Hestedamsgade, hvor han solgte cykler og reservedele til disse.

Tre år senere begyndte han at fabrikere sine egne cykler og fik derfor efterhånden brug for oxygen og acetylen til svejsning af cyklerne. I 1919 åbnede Hede Nielsen derfor egen iltfabrik og i 1923 en acetylenfabrik. På det store billede ses Hede Nielsens fabriks – og administrationsbygning på Fabrikvej, før den brændte i 1946.

Niels Hede Nielsen havde to sønner. Den ene, Ove, begyndte i 1928 at fabrikere radioer i en del af fabriksbygningen.

Det lille billede viser en udstilling af nogle af Hede Nielsens produkter, bl.a. cykler og Herofonradioer. Billedet er sandsynligvis fra før 1958, hvor Herofonradioerne skiftede navn til Arena.

I 1955 startede en produktion af TV-apparater og i 1966 byggede Hede Nielsen  en stor radio – og TV- fabrik udenfor Horsens. Denne fabrik nedbrændte i 1970. Herefter samarbejde Hede Nielsen med Rank i England og fabrikken blev genopført. I 1971 solgte Hede Nielsen sin andel til Rank.

Niels Hede Nielsens anden søn, Eigil, overtog produktionen af luftarter, rør og stilladser og åbnede i 1934 en rørfabrik i Horsens. Hede Nielsen åbnede i de følgende år nye fabrikker i hele landet. Rørfabrikken, der producerede op til 25.000 tons rør om året, lukkede i 1974.

10.januar 1898:

Promenadekoncert paa Raadhustorvet havde atter i Gaar samlet et talrigt Publikum, der med Forkærlighed valgte Gadens nordre Fortov til Promenaden.

11. januar 1918:

Sørge – og Krephatte – Krepslør, Ærmer m. m. Største udvalg. Bestillinger udfører i Løbet af faa Timer. O. Bastian. Marie Ørums Eftr. Graven 21.

21. januar 1938:

I Dag åbner Husholdningsforeningen “Klejsgaard” og Husholdningsskolen sin Udstilling ” Mad” paa Hejmdal. Her forlyder det, at “Hr. Middelmand” drikker 220 Liter Kaffe, 185 Liter Mælk og 88 Pilsner aarligt.

27. januar 1958:

Efter den sidste opgørelse findes der i Horsens politiets distrikt 875 hunde, men indtil nu er der kun betalt hundeskat for de 340. Allersidste frist for betaling af skatten er fredag. Bliver skatten ikke betalt denne dag, risikerer hundejerne udpantning.

03. januar 1978:

Restaurant Lunden blev i aftes ramt af en voldsom brand, der påførte bygningen skader for et millionbeløb. I følge borgmester Holger Sørensen giver branden Horsens byråd anledning til at overveje, om virksomheden skal forsætte.