Historisk kalender, september 1996

På det store store billede ser fra Nørregade mod øst op gennem Kattesund.

Navnet Kattesund forekommer hyppigt i middelalderens byer. Kat betegner en art befæstning. En gade med en vold på den ene side og en husrække på den anden side kaldes et sund.

På det store billede fra omkring 1910 ses i forgrunden ejendommen Nørregade 51. Som det fremgår af skiltet kunne R. Mathiesen her tilbyde formalede kornvarer, kul, koks og brænde.

På hjørnet af Kattesund og Gavlgade, som før 1910 var navnet på den nordlige del af Torvet ved Vor Frelser Kirkes gavl, lå blomsterforretningen Flora. I 1916 flyttede Flora til Nørregade 53 og gav plads i den tårnudsmykkede bygning for H. J. Bundgaards Urmager og Optikerforretning. I 1939 overtog sønnen, Holger Bundgaard, faderens forretning, hvor han også havde fået sin uddannelse.

På det lille billede fra 1938 ses bl.a. Kattesund 21, hvor Christian Jørgensens havde sit ligkistemagasin.

05. september 1896:

Pladsen som Asylmoder er ledig. Løn 500 Kr. aarlig. Fribolig og Brændsel. Ansøgning stilet Børneasylets Bestyrelse Indgives inde 15. September til sekretæren, kammerraad Loft.

04. september 1916:

A/S Rud. Kramper og Jørgensen, Horsens, er efterhaanden blevet arbejdet op til at være et af de største industrielle Foretagender i Jylland. Efter sikkert forlydende agter Aktieselskabet i Nær Fremtid at foretage en større Udvidelse af Fabrikken.

11. September 1936:

I disse Dage har Horsens Sølvvarefabrik bragt et nyt Mønstre i Handelen under Navnet “Rokoko”, og det smukke Stykke Horsens Arbejde glider smukt ind i den lange Række af Mønstre, som efterhaanden er udgaaet fra Sølvets By.

13. september 1956:

Den lokale Konfektionsfabrik M. A. Petersen, Sønderbrogade 14, lancerer om kort Tid forskellige Yderbeklædninger med Refleksstof paa Knapper, Lommer og Bælter.

22. september 1976:

Gågaderne Grønnegade og Thonbogade fejrer 5 års fødselsdag torsdag, fredag og lørdag med mange gode fødselsdagstilbud.