Historisk Kalender, august 1996

Horsens var i mange kendt som byen med de mange slagtere. I 1900 var der således 56 slagtermestre i byen. Her var også et offentligt slagtehus og et stort andelssvineslagteri, iøvrigt Danmarks ældste. Horsens Andels – Svineslagteri blev grundlagt i 1887. Det havde udsalg flere steder i byen, bl.a. på Søndergade 22, Nørregade 15 og Vestergade 50.

Det lille billede fra ca. år 1900 viser udsalget i Vestergade 50. Foran døren står indehaveren, høker A. Strand med sin hustru og deres barnebarn.

Slagtermester C. Parelius flyttede til Horsens i 1908 og begyndte en lille forretning. I 1912 åbnede han en stor og moderne slagterbutik i Kattesund 22, hvorfra det store billede stammer. Læg mærke til det flotte oksehoved over butikken og de to harer, som hænger på hver sin side af vinduet.

Til venstre for slagterbutikken ser man et skilt: C. Bøgballe, Uhrmager. Slægten Bøgballe findes i årene lige efter århundredeskiftet, indenfor forskellige erhverv, koncentreret i Kattesund i numrene 14, 18, 20 og 22.

 

18. august 1896:

Fuldførelsen af den katholske Kirke paa Nørregade er nu saa vidt fremmet, at Teglværkets Opsætning vil være tilendebragt i Morgen.

09. august 1916:

Det er underligt, men det er sandt, at man ikke kan faa Horsens Sodavand i to af de mest besøgte Sommerrestauranter herinde i Byen: Haandværkerforeningen og Caroline Amalielund. Det er en løjerlig Maade at støtte Horsens Industri paa.

11. august 1936:

Aldrig har nogen faaet saa stolt og og hjertelig en Modtagelse i Horsens som den lille 17 aarige Jenny Kammersgaard, da hun i Aftes vendte Hjem fra sin store Bedrift: Langelandssvømningen. 8 – 10.000 Horsensianere havde taget Opstilling i Gaderne og foran Banegaarden for at hylde Jenny.

11. august 1956:

Ved Gl. Rye vil der i Løbet Vinteren blive rejst en Museumsbygning, som skal rumme de mange fund, som afdøde Chr. Hull har gjort i Gudenaadalen.

06. agust 1976:

Mand søges til Mælkekørsel daglig. Lille kørekort. Gedved Mejeri.