Historisk Kalender, marts 1996

På det lille billede ses Nørregade 5, som ejendommen så ud omkring 1905. Her boede købmand Johannes Richter, der også drev den stor isenkramforretning i husets stueetage. Forretningen havde haft til huse her i nummer 5 siden engang mellem 1880 og 1887. Det er også i dette tidsrum, at huset forhøjes med en etage.

 

På det store billede ses ejendommen uden den påførte etage og før den ombygning af stuetagens facade. På det tidspunkt, hvor dette bilede er taget, nemlig i midten af 1870`erne, boede barber Koch i stuen .

Før flytningen til nummer 5 holdt familien Richter til i Nørregade 7, som ses yderst til højre på det store billede. Her havde Johannes Richter og førhen hans broder Bernhard drevet virksomheden Chr. Richters Enke. Enken selv førte allerede i 1830`erne forretning her i nummer 7. Dette hus lod hendes svigerfader, som også hed Chr. Richter, opføre omkring 1790. Ejendommen blev da i en brandtaksation beskrevet som et 11 – fags hus, der strakte sig langs gaden. Til Nørregade – siden var murværket opført af teglsten og til gårdsiden af bindingsværk. Huset var 2 stokværk højt, d.v.s. at der foruden stueetagen var en førstesal. Inde på selve grunden lå flere store bygninger, der i brandtaksationen alle, ligesom forhuset, karakteriseredes som nye og i godt stand.

På dette tidspunkt, omkring 1790, havde Nørregade 5 derimod endnu ikke fået sit senere kendte udseende, idet der da stod et hus med gavlen ud til gaden på grunde. Imidlertid er nummer 5 formodentlig blevet ombygget snart efter, for huset falder smukt ind blandt alle de andre huse, der i slutningen af 1700 – tallet og begyndelsen af 1800 – tallet blev opført på Nørregades nordside.

19. marts 1896:

Det var i gaar 40 Aar siden, at Malermester Th. A. Bache paa Søndergade fik Borgerskab som Maler i Horsens og aflagde den da brugelige Borgered. Hr. Bache var den første Maler her i Byen, der som Mesterstykke skulde male en fritstaaende Figur ( Thorvaldens Daabsengel), Medens der tidligere fordredes et Landskab.

03. marts 1916:

Politiet har i Forgaars anholdt to af Byens løseste Fugle blandt den snart ikke helt lille Flok af Pigebørn, der driver deres Spil om Natten i Kvarteret ved Banegaarden. De er nu sat under Tiltale, den ene for Overtrædelse af et hende her i Byen givet Tilhold om ikke at ernære sig ved Utugt, den anden for udbredelse af venerisk Smitte.

18. marts 1936:

Badminton – Spillet indføres i Horsens. Lawn Tennis Klubben inddrager Spillet under sine Rammer. For at give eventuelle Dyrkere af Badminton i Horsens et indblik i Spillet, vil der snarest blive arrangeret nogle Opvisningskampe i Tennishallen mellem Spillerne fra Vejle Badminton – Klub.

01. marts 1956:

Salget af Billeter til Museets Modeopvisning paa Søndag beviser, at der virkelig er Interesse for Arrangementet, men det er ogsaa en enstaaende Lejlighed til at faa et Indtryk af Moden gennem ca. 150 Aar. Blandt de mange Dragter er flere, der har tilhørt gamle Horsens slægter.

22. marts 1976:

Arne Lamberth spiller i Sønderbro Kirke. Den svensk – danske trompetist har givet mere end 600 kirkekoncerter i Sverige.