Historisk Kalender, april 1996

Billedet viser Claus Cordsens gård, som den oprindeligt lå placeret på Søndergade 10.

Claus Cordsens, som i 1714 havde løst borgerskab som “Kjøb – og Handelsmand til Lands og til Vands” lod huset bygge i 1718. Det er enestående blandt danske bindingsværksbygninger ved at være udstyret med et lille tårn med løgformet kuppel.

Det store billede er fra før 1872, hvor bygningen rummer to store forretninger: Christian Lehmanns købmandsforretning og Grejs Mølles Klædeoplag og Udsalg. Gennem porten kommer man til Lehmanns Colonial og Produkt Handel.

Claus Cordsens gård blev nedrevet i 1913 og på grunden blev bygget det indtil da højeste hus i Horsens på 4 etager. Her har Billedgaards herreekvipering haft forretning siden 1973.

Murermester Chr. Qvist opkøbte materialerne fra nedrivningen og genrejste Claus Cordsens gård i en noget ændret skikkelse på Sundvej 9 (det lille billede), hvor det i dag huser Kierkegaards ejendomsmæglerfirma.

 

16. april 1896:

Ministeriet for Kirke – og Undervisningsvæsenet meddeler for sit vedkommende Tilladelse til, at Muren mellem Klosterkirkegaarden og Borgergade nedrives, og at der indtages en Strimmel af Kirkegaarden til Gadens udvidelse.

03. april 1916:

I Lørdags d.1. April fejredes Horsens Folkeblads 50 Aars Jubilæum med en Festmiddag for over 100 personer paa Hejmdal. Avisens Navn var først Horsens Morgenblad, men ændredes kort efter til det nuværende Horsens Folkeblad. For 50 Aar siden blev Bladet “sat” udelukkende med Haanden og tryk Ark for Ark i en lille Haandpresse.

21. april 1936:

Sognepræst Aage Dahl gaar ind for Sogneadskillelse og en Omlægning af tre af Byens Stiftelser. Byen er mere end stor nok dertil, og vi burde have et særligt Sogn for den sydlige Bydel, udtalte han. Byen er i Øjeblikket delt i to Sogne, Vor Frelsers Sogn og Klostersognet, men det sidste er for stort, idet det omfatter ikke mindre end ca. 19.000 Indbyggere. Den nye Kirke skal ligge i det nye Sogn, Spedalsø Sogn.

05. april 1956:

I Dag lukkede Toldvæsenet Hotel “Bristol”. Ejeren har ikke betalt Spiritusafgifter i flere Maaneder. Det skyldige beløb andrager ca. 10.000 Kroner.

05. april 1976:

En tændstik og et par dunke benzin satte i formiddags punktum for et stykke Horsenshistorie, da brandvæsenet brændte den gamle “Fjordkro” ved Husodde af. “Fjordkroen” var et yndet udflugtsmål for tusindvis af Horsensborgere.