Historisk kalender, maj 1996

I 1875 etablerede A. I. Svendsen sig som bagermester i Hospitalsgade 11, hvor han drev en stor bagerforretning til sin død i 1915.

På det stor billede fra ca. 1910 ses denne forretnings interiør. Læg mærke til de store elektriske pærer, som på det tidspunkt er meget moderne, idet Horsens Kommunale Elektricitetsværk først kom i drift i 1906.

Bagerekspeditricien er A. I. Svendsens datter, Marie Svendsen, som sammen med sin søster Inga havde Hjemmebageriet i Skolegade fra 1930 til 1947.

På det lille billede af A. I. Svendsens bagerforretnings facade kan man svagt ane bagerkringlen mellem døren og vinduet. Den ældre dame i døren er bagermesterens mor.

I kælderen har Chr. M. Christensens sin saddelmagerforretning på dette tidspunkt. I 1912 startede Chr. Nielsen “Varekælderen”, hvor Horsensborgere kunne købe alt indenfor isenkram og porcelæn. I dag ligger Horsens Fugle – Akvariehandel her.

 

11. maj 1896:

En Cyklist var i Gaar ovre i Stensballe saa uheldig at kjøre ud i Gadekæret, idet han med vilde svinge med Maskinen. Han slap med et ikke videre rensende Bad.

15. maj 1916:

Loven om Sommertid blev vedtaget: Synligt markeredes her i Horsens den ny Tidsregning herved, at Urene paa Raadhuset og paa Vor Frelsers Kirke i Aftes Kl. 11 blev sat en Time frem og bragt til at slaa 12. Store Menneskeskarer overværede den højtidelige Akt og brød ud i Hurraraab, da den fuldbyrdedes.

01. maj 1936:

“Foreningen til Søndergades og Jessensgades Forskønnelse” blev dannet i Aftes ved et Møde paa Jørgensens Hotel. Paa de elektriske Standere er det meningen at anbringe Blomsterkasser med Aarsstidens skiftende Blomster. Endvidere vil man indføre ensartede Flagstanger og Flag, der indkøbes af Foreningen. Ogsaa ensartede Cykelstativer, godkendt af Politi og Byraad, vil man virke for, Allerede i Aftes fik Foreningen Tilsagn om de første 70 Medlemmer, saa den første Gadeforening i Horsens maa siges at have faaet en heldig start.

09. maj 1956:

De erhvervshæmmede Arbejdere er nu begyndt paa at restaurere og planere Slangebjerg. De lokale Arkæologer har nu løst deres Opgave med at frilægge Ruinerne.

21. maj 1976:

Mogens Ziegler – kunst købt af Horsens Kommune. Kunstneren overdrager en betydelig del af sine malerier, grafik og tegninger til ophængning på Horsens Museum.