“Hejmdal”, Rædersgade 3. Historisk Kalender, oktober 1985

Navnet “Hejmdal” siger nok ikke unge horsensianere ret meget, men for den del af befolkningen der er kommet til skelsår og alder, vil navnet og billedet ganske givet kalde mange minder frem.

“Hejmdal” blev bygget i 1886, og ved indvielsesfesten, den 11. december 1886, kunne Horsens Landbrugforenings medlemmer med husstand deltage i en “fornem middag med efterfølgende dans” for 1 kr. pr. næse !

Det var dog ikke kun Landbrugsforeningen, der benyttede “Hejmdal”. En stor del af byens og omegnens foreninger holdt efterhånden deres politiske og faglige møder her, ligesom deres månedlige baller samt bazarer, udstillinger m. m. samlede byens og omegnens borgere.

Af de forskellige restauratører, der har bestyret “Hejmdal”, er den mest kendte Jens Rasmussen (“Jens o Hejmdal”), der gennem 32 år førte restaurationen frem til et førende samlingssted for byens og omegnens befolkning. Hans “gammelsdaws awtener” om onsdagen, kædet sammen med artistoptræden og dans, var meget berømte og velbesøgte.

Senere kom den ligeledes kendte Johs. Tordensen, der videreførte traditionerne. “Hejmdal” blev nedrevet i 1969 til sorg for mange.