Bygholm Teglværk. Historisk Kalender, februar 1998

Bygholm gods, nu Hotel Bygholm Park, var førhen ejer af Bygholm Teglværk, hvis grundlæggelsesår man ikke kender.

I 1910 solgte den daværende ejer Grev Schimmelmann Bygholm gods og teglværk til Horsens Kommune, og teglværket blev herefter ledet af forskellige bestyrere. Det stor billede viser et luftfoto af  teglværket i 1923.

I 1926 havde Horsens Kommune planer om at nedlægge teglværket, hvilket gav uro blandt arbejderne, som bl.a. skrev læserbreve i aviserne.

Da De forende Teglværker i Århus erfarede den påtænkte nedlæggelse, tilbød de at forpagte teglværket: Dette blev accepteret, og i 1927 kom Sven Nymark til Horsens som bestyrer af Bygholm som bestyrer af Bygholm Teglværk. I 1935 forpagtede han det, og i 1947 købte Sven Nymark teglværket.

Produktionen af mursten, tagsten drænrør m.m. var ved overtagelsen på 4 mill. enheder, men med en udvidelse af ovne og tørrehaller steg produktionen til 8 mill. Da sønnen, Kaj Nymark i 1972 overtog teglværket, blev produktionen efterhånden lagt om til fremstilling af flere forskellige typer formsten og figurer til restaurering af især kirker og herregårde. På det lille billede ses produktionen af håndstrøgne munkesten.

Der indløb bestillinger på sten fra mange lande, f.eks. havde det daværende Øst- og Vesttyskland brug for materiale til genopbygning af kirker og slotte, som var blevet ødelagt under 2. verdenskrig.

i 1992 blev teglværket solgt til Lønmodtagernes Dyrtidsfond, men først i 1996 blev ovnene slukket.

 

09. februar 1898:

Om Aaens Opfyldning holder Grundejerne ved Aaen Møde paa Fredag Aften i Arbejderforeningen. Grundejerne bør møde fuldtalligt denne Aften.

12. februar 1918:

Jordmøderne i Horsens androg om at faa Honorarer for Fødselshjælp i de Tilfælde, hvor Betalingen udredes af kommunen, forhøjet fra 10 kr. til 12 Kr. fra 1. April. Det blev bevilliget.

22. februar 1938:

Den unge Horsens-Komponist Vagn Holmboe har faaet flere Orkester- og kammermusikværker opført baade herhjemme og i Udlandet. I Aftes fik han sit første store Arbejde, en Symfoni i 3 Satser. opført i Radioen. Utvivlsomt venter der den talentfulde Kunstner en smuk Fremtid.

13. februar 1958:

Afrikas negre sidder i Horsens – møbler. Møbelfabriken “Horsnæs” har haft stor sukses paa verdens største møbeludstilling, der netop er afsluttet i Køln.

16. februar 1978:

For anden gang modtager forfatteren Torben Nielsens Poe – prisen “de gyldne håndjern” for den bedste danske kriminalroman i 1977. Under en sammenkomst i Horsens i aftes blev Torben Nielsen lagt i lænker af Lademanns Forlags yndige sekretær Lise Messmann.