Hatting Kirke

Hatting Kirke

Om Hatting Kirke skriver Eigil Holm i “Horsensegnens Kirker”:

“Hatting kirke er en overraskelse. Det er en af Horsensegnens få nybyggede kirker, kun godt 200 år gammel. I 1560 blev Eriknaur Sogn nedlagt og lagt ind under Hatting, og dets kirke blev revet ned. Den gamle kirke i Hatting blev revet ned og en ny opført i 1787. Kun tårnet fra 1400-tallet blev stående, men fik nyt spir.

Den nye kirke blev bekostet af kirkeejerne, Lars Thygeson og hans hustru Abel Maria Lichtenberg. De ejede Bygholm herregård, 2 km. mod øst. Fruen var datter af den store handelsmand og kirkeejer Gerhard de Lichtenberg, der ombyggede utallige kirker i Østjylland.

Kirkens arkitekt var Lars Kruse, der har bygget flere huse i Horsens. Kirkens inventar er tegnet af Jens Hjernøe og udført på hans værksted i Horsens.

Kirken blev gennemgribende renoveret, efter at 8 m2 loft faldt ned i 1993.

Klokken er fra 1992.”

Om Hatting Kirke gives denne historiske indledning på Nationalmuseets hjemmeside om Danmarks Kirker:

“Fra omkring 1706 til 1916, i mere end 200 år, tilhørte kirken sognets gamle hovedgård, Bygholm, efter at den forinden havde haft flere forskellige ejere.

Kongen solgte 1679 kirken med patronatsretten til Anders Jensen Thonbo (Tonboe), handelsmand og skipper i Horsens, som snart efter synes at have ladet den gå videre til Peder Luxdorph, landsdommer på Fyn. Luxdorph overdrog inden 1690 kirken til sognepræsten, provst Jørgen Jørgensen Hatting og 1700 nævnes dennes søn og efterfølger (fra 1695) Jørgen Hatting (†1738) som indehaver af patronatsretten.

Formentlig i 1706 overgik kirken til generalløjtnant Theodosius von Levetzow (†1719), der året forinden havde erhvervet Bygholm. Hans enke Anna Margrete Brockdorff (†1763), fik 1721 skøde på kirkens tiende.

Herefter forblev kirken under Bygholm, hvis ejer Lars Thygesen (†1812) i 1786-87 lod den ombygge fra grunden. Han og hans hustru, Abel Maria Lichtenberg (†1810), er gravsat i en høj på kirkegården. Kirken overgik til selveje 1. januar 1916.”

Artikler fra Horsens Folkeblad

Fhv. folketingsmand Axel Sørensens smukke gave til Hatting kirke, et kirkeskib, blev ført ind i kirken af konfirmander. (Horsens Folkeblad, 05.12.1966)

Læs artiklen

Anne og Aksel Sørensen giver 100.000 til ny kirkeklokke til Hatting. (Horsens Folkeblad, 21.08.1991)

Læs artiklen

Billeder:

Hatting Kirke

Hatting Kirke 2009. Foto Jette Holst.

Hatting Kirke

Inskriptionen over indgangen til Hatting Kirke. Foto Jette Holst

“Anno 1786 haver Ejeren, Etatsraad Lars Thygeson med Frue, Abel Maria Lichtenberg til Bygholm, ladet denne Kirke fra Grunden af opbygge.”

Læs mere

71.864 Horsens. Horsensegnens kirker / beskrevet og illustreret af Eigil Holm. – 1. udgave. – Gedved : Eigil Holm, 2002. – 214 sider : ill. i farver ; 34 cm

71.864 – Horsens og Omegnens Kirker : Skildringer / af Aage Simonsen. – 1924. – 131 sider : ill.

Danmarks Nationalmuseums side om Danmarks Kirker