GMR Maskiner

Originalartikel fra Persillekræmmeren nr. 5 2003

Stensballe Maskiner

Landsbyen Stensballe findes markeret på landkort fra 1600-tallet. Også på vor tids internet findes Stensballe omtalt. Bl. a. nævnes, at maskiner af fabrikat Stensballe fremstilles af GMR Maskiner A/S i Horsens, og maskinerne eksporteres til de fleste lande i Europa samt til USA og Canada.
Lokalhistorisk har dette interesse, da firmaet har sin rod i Stensballe, hvor en håndværker med opfindesnilde søgte afløb for sin virketrang.

Bygaden 68

Maskinsmed og værkfører Gunner Møller Rasmussen havde siden midten af 1950´ erne haft en fritidsvirksomhed med reparation af biler etc. på adressen Bygaden 68 (i dag bag Ejendomsmæglerfirmaet Else Johannesen, dengang ved siden af restaurant ”Krokodillen”). Hans kone var ansat som bogholder hos Østergaards Frøavl (der i dag udgør bygningerne til erhvervscenter Skarehus). I 1963 besluttede de i fællesskab at starte firmaet G. Møller Rasmussen Maskinværksted på den nævnte adresse. Senere skiftede firmaet navn til GMR Maskiner A/S.
Den første produktion omfattede Stensballe stiger, idet flere frugtavlere på egnen (”Det jydske Amagerland”) havde givet udtryk for, at der var behov for udvikling af en mere handy og sikker plukkestige i lette stålrør til denne branche. Stigerne fik god modtagelse, både i ind- og udland. Senere fulgte firmaet op med fremstilling med fremstilling af plukkestader og forskellige typer af transportvogne, ligeledes til frugtavlsbranchen. Arbejdet foregik i begyndelsen mest som fritidsarbejde for familie, venner og bekendte.

Agervej 20

Stensballe stiger på udstilling i 1964

I 1963 flyttede firmaet (og familien) med sin forholdsvis beskedne, men stigende produktion, til en nedlagt landejendom på Agervej 20. I 1965 opsagde Gunner Møller Rasmussen sin stilling som værkfører i det landbrugsmaskinfirma, hvor han havde været ansat i mere end 20 år, og 1965 regnes herefter som firmaets officielle startår. Samtidig hermed tilføjedes en underleverandørproduktion af specialharver til frugtplantager og der påbegyndes en produktion at traktordrevne rotorklipper til klipning af græsrabatter mellem frugtræer. Det lykkedes at udvikle en ny type klipper, der var mere hensigtsmæssig end de hidtil kendte, og typen blev godt modtaget hos kunderne. I 1965 blev der fremstillet 8 stk.

Stensballe rotorklipper nr. 500 var færdig i 1977. Det fejredes med 1 øl. Fabrikkens grundlægger og hustru ses yderst til venstre på billedet

En udvikling var sat i gang. Rotorklipperne måtte til stadighed udvikles og forbed-res med hensyn til betjening, effektivitet og klippekvalitet. Det skete under samtidig fortsat produktion af stålstiger, fejemaskiner og udstyr til minitraktorer og havefræsere. I 1971 havde man fremstillet de første 100 stk. rotorklippere. Det var den kommunale sektor, der begyndte at vise interesse for klipperne. I 1977 blev Stensballe rotorklipper nr. 500 fremstillet. Firmaet havde da 6 medarbejdere.

Høegh Guldbergsgade 10

I 1981 flyttede man til Høegh Guldbergsgade 10, hvor firmaet fik rådighed over 2300 m2 til produktion, lager og kontor. Udvidelsesmulighederne i Stensballe (maks. 1000 m2) var ikke realistiske på sigt, hvis landsbyens miljø skulle fastholdes. Dertil var transportforholdene i Stensballe med snævre veje ikke gode. De bedre forhold og et øget salg på den nye adresse bevirkede, at medarbejderantallet kunne øges til 15.

Saturnvej 17

Den nye fabrik på Saturrnvej i 1988

I 1989 var forholdene på Høeg Guldbergsgade blevet for snævre og man flyttede til en nyopført fabrik, efter opført egne ideer og planer, på adressen Saturnvej 17 i Horsens sydlige industrikvarter, nær Europavej 45. Her fik man et areal under tag på 3500 m2, incl 150 m2 udstillingslokale, samt et grundareal på 16.000 m2, så der er udvidelsesmuligheder til stede. Produktionen af et ajourført maskinprogram omfatter i dag græsklippere, fejemaskiner og sneplove, der fordeler sig med 60% til eksport og 40% til hjemmemarkedet. Største kundegruppe er den kommunale- og vej-sektoren. Medarbejderantallet er 35.

 

Medarbejdernes gave til firmaet, der er udført af medarbejderne efter ide og design af Horsens-kunsteren J. Hyldborg Jensen, i anledning af dets 25 års jubilæum. Via symbolik vises, at det er medarbejderne, der bærer firmaet, at det er 25 år gammelt, antal ringe, og grundlæggeren har sin plads ved tegnebræddet

Andet

Sluttelig skal nævnes, at Gunner Møller Rasmussen i sin ungdom var en ivrig amatørskuespiller, herunder instruktør, der ofte optrådte på de skrå brædder i det gl. Forsamlingshus i Stensballe på Agervej 2, ligesom han har været medlem af Stensballe Lokalhistoriske Arkiv siden dets oprettelse i 1995.