Stensballe

Stensballe B3855

Luftfoto af parti af Stensballe – set fra nord ved Agervej 16 nederst til venstre. Gården stammer sikkert fra midten af 1700-tallet , men kan muligvis være endnu ældre. Oprindeligt lå det nordlige stuehus på matrikel nr. 10d og det sydlige på matrikel nr. 11a. matr. nr. 10d er senere sammenlagt med matr. 11a. Avlslængerne mod øst er af nyere dato. Den gamle vetslænge med portindkørsel mod agervej blev nedbrudt i 1959.

(Beldringe luftfoto, Beldringe, sommer 1956)
B3855

Stensballe B1779

Litografi af festen på Skovbakken ved Stensballe, den 4. juli 1861.

B1779

Stensballe omkring 1920. Bygaden er set fra øst ved udkørslen fra Stensballegård. Til venstre ses en lille del af ”smedjedammen”, der sidst i 1920érne blev fyldt op, samtidig blev den gamle skole, der lå ved indkørslen til Stensballegård nedrevet. Billedet stammer fra Persillekræmmeren nr. 18 2004