Pavillonen i Elbækskov

Del af originalartikel fra Persillekræmmeren nr. 17 2004

Pavillonen i Elbækskov ved Husodde

Pavillonen i Elbækskov. Postkort fra 1905.

I 1903 fik Jens Vilhelm Edelmann fra ”Krokodillen” i Stensballe tillige koncession af Stensballegårds ejer, greve Krag-Juel-Vind-Frijs, i 25 år på et areal i Elbækskov, nær fjorden, hvor han byggede en udflugtspavillon og en anløbsbro til fjorddamperen fra Horsens. Et par år senere fik Odderbanen stoppested ved pavillonen
Pavillonen blev kendt for god mad og musik. Transporten skete med tog fra Horsens og retur med skib over Boller, eller der valgtes omvendt. Endvidere var der gangvej til og fra Stensballe over markerne, ligesom der var mulighed for spadsereture fra pavillonen til Brakøre og rundt i skoven.

Anløbsbro til fjorddamperen i Elbækskov. Postkort fra 1905.

Det er mange turister og borgere fra Horsens, der med glæde husker pavillonen. Den eksisterede indtil 1928, hvor den blev nedbrudt og flyttet til Stensballe.

Pavillonens beliggenhed kan identificeres som værende 100 m østpå, regnet fra museumsskiltet ”voldsted” , ned i lavningen og lidt til venstre, når der fortsættes ad naturstien. I alt ca. 2,5 km fra Husoddevej.

Elbækskov set fra Stensballe. Postkort fra 1905.