Folkeparken ved Brædstrup

Folkeparken. Foto: www.horsens.dk

Øst for Brædstrup by ligger Ring Skov og mellem byen og skoven ligger Folkeparken. Ring Skov har i to ombæringer tilhørt Mattrup Gods, og skoven er hovedsagelig dannet af skovlodder til fæstegods, som er frasolgt Mattrup.

De Thygeson familien ejer skoven fra 1905, og de omdanner den del af skoven, som i dag udgør Folkeparken, til en form for lystskov, og Brædstrups foreninger får ind imellem tilladelse til at anvende festpladsen.

Ved frk. Trap De Thygesons død i 1934 køber Borger -og Håndværkerforeningen Parken for 5.000 kr. og den bliver fremover kaldt “Charlotte Trap De Thygesons Mindepark”. Vedligeholdelsen af Parken bliver dog senere en belastning for Foreningen, og ejerskabet overgår derfor til Brædstrup Kommune, hvorefter den kaldes Folkeparken.
I den mellemliggende tid er den øvrige del af skoven gået tilbage til Mattrup Gods og Brædstrup Kommune.

Folkeparken er gennem årene blevet brugt til bl.a. ringridning, og har været fast hjemsted for Tennisklubben og Det Danske Spejderkorps, og indtil 1968 blev der også afholdt dyrskue her.

I nyere tid er Folkeparken blevet brugt til Bakkefester, Vise-og Børnefestivaller, Grundlovsfester, Sangaftener og senest “Brædstrup Rock”. Af andre arrangementer kendes Brædstrup løbet, Ring skov løbet og Naturstimarathon.

Læs mere

Horsens.dk