Erik Laursens Tegnestue, arkitekt- og ingeniørvirksomhed A/S

Horsens Folkeblad, 19. juni 1972.

Fra Carl Th. Jørgensens udklipssamling :