Nim Kirke

Af arkæologi.stud. Sofie Kristensen ”Bygget af tilhugne Kampesten ligger den gamle Kirke i interessante Omgivelser. Talrige Minder fra Oldtidsfolkets Dage i Form af Smukke Kæmpehøje, ligger spredt over …
Læs mere om Nim Kirke