Christer Kierkegaard

Af Lars Bo Larsen Under det svenske orlogsfartøj “Marieholm”s ophold i Horsens, september 1972, nævnte chefen for den svenske kystflåde, kontreadmiral Christer Kierkegaard, at hans slægt havde nære …
Læs mere om Christer Kierkegaard