Mir Latif

Fabrikant Mir Latif, indehaveren af den store skind- og rulamsfabrik på Ormhøjgårdvej, Horsens, er død. Han blev kun 53 år. (Horsens Folkeblad, 13.10.1993) Læs nekrologen …
Læs mere om Mir Latif