Max Christensen fylder 90 år. Horsens Folkeblad 10.06..1967

Max Christensen

Det er en høj alder , fhv. bankdirektør Max Christensen for Horsens Bank når mandag d. 12. juni, når han bliver 90 år. Hans karakteristiske skikkelse hører med …
Læs mere om Max Christensen