Lund Skole

Forhistorien Tilbage i 1850’erne havde Lund, Vinten og Enner én fælles skole, der lå i Vinten. Her holdt lærer og kammerråd Andreas Andersen skole med skiftende hjælpelærere. For …
Læs mere om Lund Skole