Kjeldsensgade

Kjeldsensgade blev navngivet 1907 og opkaldt efter vinhandler Kjeld Kjeldsen (1788 – 1860), der havde ejet havejord i området. Kjeldsen var en af Horsens bys fire æresborgere. De …
Læs mere om Kjeldsensgade