Høegh Guldbergs Gade

Opkaldt efter Ove Høegh Guldberg, 1731-1808. Købmandssøn fra Horsens. Gehejmekabinetssekretær, amtmand, forfatter. Læs mere 99.1 Sieverts, William: Horsens navnkundige sønner. Danskerens Forlag, 1945. 95 sider : ill. …
Læs mere om Høegh Guldbergs Gade