Gersdorffsgade

Opkaldt efter Christen Christoffer Gersdorff, 1741-1805. Kammerherre . Ejede de om gaden beliggende arealer. Gift med kammerherreinde Bodil Gersdorff, født de Lichtenberg, 1773-1842. …
Læs mere om Gersdorffsgade