Frederiksgade

Gadenavnet anvendt i 1868, tidligere Sønder Langmarksvej, således på kort fra 1858. Hvem den er opkaldt efter, vides ikke. Indgangspartiet ved den Mosaiske, Jødiske Gravplads, Frederiksgade 59. B4676. …
Læs mere om Frederiksgade