Feltartilleriforeningen for Horsens og Omegn

Feltartilleriforeningen for Horsens og Omegn blev stiftet 18. oktober 1917. Foreningen var en lokalafdeling af Feltartilleriforeningen i København som blev stiftet i 1913.

Foreningens formål var ifølge lovene at samle forhenværende og nuværende Feltartillerister til et nyttigt og virksomt Kammeratskab. At afholde Sammenkomster, Fester, herunder den årlige Stiftelsesfest, Foredrag og lignende for at styrke det kammeratlige Bånd mellem Medlemmerne.

Foreningen oprettede i 1919 en begravelseskasse, der ydede begravelseshjælp og mindede afdøde medlemmer ved at stå fanevagt.

Foreningen var medlem af De samvirkende Soldaterforeninger for Horsens og Omegn fra 1945.

Foreningen havde fra slutningen af 1950’erne store problemer med at rekrutterer nye, unge medlemmer og snart efter dalede fremmødet ved arrangementerne betydeligt. I 1971 stoppede foreningens repræsentation ved fanemarchen 4. maj og Valdemarsdagen 15. juni på grund af for få deltagere.

Foreningens sidste generalforsamling fandt sted i 1983.

Original artikel af Anette Jørgensen.

Læs mere:

Byarkivets indkomstjournal 1984-139