Christian Emil Faaborg f. 12. marts 1842 – d. 16 april 1885

Sanglærer ved Horsens Lærde Skole fra 17. november 1869 til sin død. Gift 15. oktober 1873 med Ludovica Bagger, datter af sognepræst Bagger.

Horsens Avis, den 1. august 1928. side 11. Minder fra “Horsens Avis” af redaktør M.C.H. Dreyer, der bl.a. skriver : “Bladets Redaktions – Personale talte – foruden Udgiveren – kun to medlemmer, nemlig Redaktør Elberling og Sanglærer Faaborg, det var jo ingen stor Stab, men de fyldte godt. Elberling var en af vores dygtigste Journalister, og han skrev meget i Bladet; hans Speciale var Udlandet, men han behandle de forøvrigt alle slags emner og gjorde det med megen Dygtighed. Faaborgs Metiers var nærmest Reporter og Teateranmelder, han var hurtig i vendingen og smart trods sin noget voluminøse Krop (I parentes bemærker jeg, at han var svigerfader til vor nuværende Statsminister).”

Dansk Biografisk Leksikon oplyser, at Th. Madsen – Mygdal var gift med en plejedatter af musikdirektør Deichmann !

 

Thomas Mygdal-Madsen, Statsminister 1926 -1929 (Venstre).

Kilde: Carl Th. Jørgensens udklipssamling.