Christen Iversen Aggerbeck

C I Aggerbeck.JPGBarndom

Født d. 6. oktober 1828 i Agerbæk, Fåborg Sogn ved Varde af pottemand og gårdmand Iver Madsen (1794-1844) og Maria Lena Christensdatter (1807-1835). Han blev døbt Chresten Iversen.

Da moren døde, var Aggerbeck 9 år gammel, og allerede i en ung alder måtte han ud at tjene som fårehyrde på heden. Han tjente på landet, indtil han blev indkaldt som soldat i 1848 på rekrutskolen i Nyborg.

Krigen 1848

Under krigen 1848-1850 deltog Aggerbeck som Jæger og var bl.a. ordonnans hos senere generalmajor E. H. C. Wilster. Han var en dygtig skytte og ramte sædvanligvis, alt han sigtede på.

Under våbenhvilen 1849-1850 var Jægerkorpset indkvarteret i Horsens, og det var ved den lejlighed, at Aggerbeck lærte sin kommende hustru at kende. Efter krigen tog Aggerbeck sin afsked fra hæren og blev hjemsendt d. 3. februar 1851.

Fabriksmærke

Ansøgning om Borgerskab

Efter krigen fik Aggerbeck plads som arbejdsmand hos sæbefabrikant I. C. Krüger i Borgergade i Horsens. Aggerbeck var lærenem, og snart søgte han om at starte for sig selv. Men det var vanskeligt at få borgerskab, især da hans tidligere principal nedlagde indsigelse. Det lykkedes dog for Aggerbeck med hjælp fra borgmester Ræder, og d. 17. januar 1852 fik Aggerbeck udstedt borgerskab som lysestøber og sæbesyder.

Starten

Aggerbeck startede ud i små lokaler i Østergade 15, hvor han støbte talglys og lavede enkle håndsæber. Sæben blev kogt i en vaskekeddel, og Aggerbeck gik selv rundt med den og solgte til købmændene.

C I Aggerbeck børn svigerbørn.JPG

Ægteskab

D. 6. april 1852 blev Aggerbeck så gift med Catharina Maria Pedersdatter i Hatting Kirke, og Catharina hjalp i mange år med fabrikationen, samtidig med at hun passede hjemmet og børnene. På markedsdage solgte hun også håndsæber på Torvet i Horsens.

Fabrikken udvides

Forretningen gik fremad, og d. 17. januar 1865 købte Aggerbeck ejendommen Smedegade 33 af firmaet Møller & Jochumsen for 10.000 Rigsdaler. To år senere i 1867 besøgte han verdensudstillingen i Paris, og her købte han de første maskiner i Danmark til fremstilling af pilerede sæber. Det blev starten på fabrikationen af finere toiletsæbe.

C. J. Aggerbecks gravsted

Sygdom og død

Aggerbeck var indehaver af sæbefabrikken fra 1852 frem til 10. september 1893, hvor den ældste søn, Iver Madsen Aggerbeck, overtog fabrikken.

Knapt et år senere døde Christen Iversen Aggerbeck d. 19. august 1894 efter længere tids svagelighed. Han blev begravet på ”den gamle kirkegård”, og i nekrologen i Horsens Avis stod der bl.a.:

I Gaar Formiddags er en af vor Bys ældre, ansete Borgere, Fabrikant C. I. Aggerbeck, efter længere Tids Svagelighed afgaaet ved Døden i sit 68de Aar … Med en lille sammensparet Kapital begyndte han i 1852 selv en mindre Virksomhed som Sæbe- og Parfumefabrikant, og ved sin Dygtighed og Energi arbejdede han sig efterhaanden saalede op, at han til daglig kunde beskjæftige 20-25 Mand i sin Fabrik, medens hans Frembringelser vandt almindelig Indgang rundt om i Landet … I hele sin færd var Aggerbeck en Hædersmand, og han var tillige en varm Patriot og trofast Højremand.”

Aggerbeck – en sæbefabrik i Horsens af Jan Østergaard

Læs mere om Aggerbecks familie og sæbefabrikken i Jan Østergaards artikel

Læs mere

99.4 C. I. Aggerbeck 1826-1894 / samlet af Henry Lauritzen ; genealogiske arbejde udført af Erik Molbo. – S. L. : S. n., 1945. – 24 sider : ill. & 1 foldet tavle

Se også artiklerne C. J. Aggerbeck Sæbefabrik og Iver Madsen Aggerbeck (1854-1916)