Byvandring: Horsens FolkebladHorsens Folkeblad. Billede fra 2009

Horsens Folkeblads hus, nr. 47, er tegnet af Vitus Borning i funktionalistisk stil i 1936. Ved byggeriet blev en af byens smukke hvælvede middelalderkældre udgravet og fjernet.

Se også artiklen om Søndergade og Horsens Folkeblad

Se næste stop på byvandringen

Læs mere:

46.4 Horsens, Guide til det gamle Horsens / tekst …: Annette Hoff. – Horsens Museum, 2004. – 23 sider : ill.