Nordre Kommuneskole / Tordenskjoldsgades Skole / Ryesgades Skole

af Anne Sofie Krogh

Nordre Kommuneskole i Tordenskjoldsgade stod færdigbygget 1907. Bygningerne var tegnet af arkitekt Viggo Norn. Ved siden af skolen byggede man en fælles badeanstalt til brug for byens Kommunale skoler, og et stort areal blev udlagt til skolehaver.

Med den ny skole fik Horsens Kommune mulighed for, at afhjælpe nogle af de pladsproblemer, der eksisterede på de to andre kommunale skoler i byen, men allerede 10 år senere var pladsmanglen et problem igen. Derfor købte kommunen i 1918 det nedlagte kvindeseminarium og oprettede det filial af Nordre Kommuneskole. Senere blev denne filial til en selvstændig skole under navnet Ryesgades Skole.

I årenes løb har Nordre Kommuneskole ændret navn flere gange. I 1927 til Borgerskolen i Tordenskjoldsgade, senere hed den Tordenskjoldsgade Skole og i løbet 1980´erne blev skolerne i Tordenskjoldsgade og Ryesgade sammenlagt under navnet Vestbyskolen. Senere nedlagde Vestbyskolen dog deres afdeling i Tordenskjoldsgade, og bygningerne har herefter huset Voksen Uddannelses Center (VUC) og senest det nye 10. klasse – center.

Kilder:

Byarkivet indkomst – journal 1984 – 041, arkifond A- 010 og A- 016

Jensen, J.K.: Tordenskjoldsgades skole gennem 50 år. 1957