Borgerskolens Elevforening

af Anne Sofie Kragh

I 1936 stiftede en gruppe forhenværende elever fra Borgerskolen i Skolegade en elevforening, som meget passende fik navnet Borgerskolens Elevforening. Et af foreningens formål var at yde økonomisk støtte til dygtige men trængende elever på skolen. Desuden uddelte foreningen flidspræmier og ydede støtte ved videre skolegang for afgangselevernes vedkommende.

Elevforeningen var på mange måder et bindeled mellem forhenværende elever og skolen. Den indbød til jubilæer, skolefester og en gang årligt udgav den et årsskrift med nyt fra medlemmerne og skolen. På sit højeste havde foreningen ca. 1500 medlemmer, men blev dog nedlagt i 1984, da den gamle skole blev sammenlagt med Kildegades Skole og skiftede navn til Midtbyskolen.

Kilder:

Byarkivets indkomstjournal 1983 – 132, 1985 – 004 og arkivfond A- 075.