Bygholm. Historisk Kalender, juli 1997

Gården Bygholm lå i gamle dage i Hatting sogn, I 1766 erhvervede Lars de Thygesen sig stedet. Efter giftemål med Abel Marie de Lichtenberg i 1768 besluttede de to at nyopbygge gården, hvilket skete i midten af 1770`erne.

Bygmesteren hed Anders Møller og hans og ægteparrets bestræbelser resulterede i det Bygholm, vi kender i dag, nemlig et trefløjet barokanlæg.

På det store billede ses Bygholm fra havesiden på den tid da den endnu stod ukalket, og de gule flensborgsten var synlige.

Horsens Kommune købte gården i 1918 og et stykke tid efter fik gården et strøg med kalkkosten. Bygningerne kom efter kommunens overtagelse til at rumme hotel og restaurant samt et vandrehjem – indviet i  juli 1939 – i den sydlige sidebygning. I begyndelsen af 1980`erne blev vandrehjemmet flyttet til Flintebakken, og nu huser hovedbygningen på Bygholm alene hotel og restaurant.

Det lille billede viser et af rummene på Bygholm ved tiden for overdragelsen til kommunen i 1918. Her står en smuk støbejernsovn, en såkaldt vindovn, som sikkerer en maksimal varmefordeling. Den er efter alt at dømme lavet på det norske Bærum – værk og forsynet med nyklassicistisk ornamentik i form af ranker og en urne eller en olielampe. Ovnen er forsynet med årstallet 1786 og indsat i bygningen efter dette år. I 1700-tallet var denne opvarmning på ingen måde almindelig, kun de formuende huse var udstyret med denne varmende luksus.

 

 

30. juli 1897:

Til Dame – Eftermiddagsselskaber anbefales min fortrinlige Mælkepunch velsmagende – sund – billig. J. K. Krogh ( Forretningen grundlagt af K. Kjeldsen 1819).

18. juli 1917:

Allerede den 1. juli fik den 2000. betalende Gæst til Sommerrevyen overleveret det obligate Partoutkort. I Gaar Eftermiddags overværede de Alderdomsunderstøttede, ca. 300 ialt, Sommerrevyens Opførelse paa Folkets Lund. Efter Forestillingen var der fælles kaffebord i det Frie. En af de Gamle bragte her de Tilstedeværendes Tak for den fornøjelige Eftermiddag.

06.juli 1937:

Bygholm Zoo har i disse Dage Besøg af et stort antal Foreninger og Skoler. I Gaar og i Søndags var der saaledes ikke mindre end 8 skoler, 4 Borgerforeninger og 7 andre Foreninger.

19. juli 1957:

I sit sommerhus i Sondrup Bakker er maleren Mogens Zieler for tiden optaget af at satte sin ven, komponisten Vagn Holmboe, ind i sækkepibens mysterier. Zieler er en af de få herhjemme, der mestrer sækkepibespillets vanskelige kunst. Holmboe bliver herefter antagelig den første danske komponist, der bliver i stand til at komponere musik for sækkepibe.

01. juli 1977:

Fra idag er hele Nørrestrands vandområde vildtreservat og det er forbudt at udøve jagt i et område, som i løbet af den kommende måned vil blive markeret med råde bøjer.