Hansted Kirke. Historisk Kalender, juni 1997

Kirken er fra 1100-tallets begyndelse og er opført i frådsten. Den består af skib og kor med apsis samt mod vest et højt tårn, som ca. år 1500 blev opført i forlængelse af den oprindelige bygning.

Våbenhuset er bygget til i 1925, og det forhenværende våbenhus mod nord er taget i brug som ligkapel. De velholdte gravsteder på kirkegården er omkranset af lave thujahække, som det ses på det lille billede.

I kirken står en granitdøbefont fra 1100-tallet af den såkaldte “Horsenstype”, som er dekoreret med løver og ranker. Altertavlen er fra 1600-tallet, men selve billedfelterne stammer fra 1721 og er, ligesom korgitteret, bekostet af enken efter købmand og rådmand i Horsens, Laurids Riber. Han døde i 1719 og hans og hans tre børns kister blev nedsat i gravkapellet under koret, hvor også hans hustru fik plads efter sin død i 1725.

Over korbuen hænger et epitafium over rådmand i Horsens og ejer af Hanstedgård, Anders Jensen Thonbo og hans hustru Dorte Hansdatter, Hanstedgård var i deres besiddelse fra 1684 og indtil 1705. De to ægtefæller ligger begravet sammen med familien Riber i gravkammeret under koret.

Forbindelsen mellem Hanstedgård og Hansted Kirke har altid været tæt. Så sent som 1960`erne skænkede ejeren af Hanstedgård, Marie Have, kirken er nyt orgel samt mosaikruden i vestgravlen.

På det store billede ses kirken netop på denne tid, hvor den forøvrigt endnu var udstyret med kakkelovn og skorsten.

11. juni 1897:

En større Afholdsfest skal finde Sted i Horsens næste Søndag. Der skal være Procession gennem Byen.

08. juni 1917

1. Abonnementskoncert gives i Aften Kl. 8 1/2 -10 1/2 i Karoline-Amalielund. Alle Abonnenter kan fordre Program gratis udleveret og Abonnementskort faas ved indgangen. George Marquard, Musikdirektør.

01. juni 1937:

Københavnsdamperen “Ydun” ændrer fra og med i Dag sin Afgangstid Fra Horsens Havn fra Kl. 18 til Kl. 20 denne afgangstid gælder i Sommermaanederne.

12. juni 1957:

Verdenskendt Horsens-virksomhed runder det første sekel. Møller & Jochumsen står i sit jubilæumsår som en stor og blomstende fabrik, der eksporter til talrige lande.

06. juni 1977:

Pouli`s årlige harmonika-show i “Kilden” var mere imponerende end nogensinde. Det stopfyldte hus fik den enestående oplevelse at se og høre 210 harmonikaspillere på en gang.