Hatting Kirke. Historisk Kalender, august 1997

Hatting Kirke skylder, ligesom gården Bygholm, familierne Thygesen og Lichtenberg sin nuværende skikkelse. I 1700 – årene hørte kirken under Bygholm, som oppebar kirketiende og havde ret til at indsatte præsterne ved kirken.

I 1786 lod Lars de Thygesen og Abel Marie de Lichtenberg den fra Horsens kendte arkitekt Anders Kruuse tegne og opføre en kirke i Hatting til erstatning for den gamle, romanske kirke, som stod der før.

Denne kirke er, som Bygholm, bygget i gule flensborgsten, men her har de fået lov at stå ukalkede til vore dage. Kun tårnet, med det for Lichtenberg – familien så kendt træk, den løgformede kuppel, er hvidt. Det store billede viser kirken for ca. 50 år siden, set fra syd.

Ude på kirkegården er sammenhængen mellem gården Bygholm og Hatting Kirke symboliseret ved gravmindet over Lars de Thygesen, Abel Marie de Lichtenberg og deres fire børn Geert, Bodil, Emmanuel og Thyge Jesper.

Gravmindet er skabt i to dele, nemlig en gravhøj dækket af græs og foran den en form for pyramide i norsk marmor. Pyramiden, på hvilken selve gravskrifter er indhugget, hviler på et højt fodstykke, hvori der er indsat et relief. Foran det hele er der en række trappesten. Gravhøjen var i begyndelsen af 1800 – tallet et nationalromantisk motiv. På relieffet vises en sørgende kvinde, der ligger henover en urne, hvilket tilsammen udgør et symbol på sorgen. Alle disse symboler genfindes på flere andre af samtidens gravminder.

Hele monumentet er tegnet af Jørgen Hofner i 1803, men formodentlig først opsat efter Lars de Thygesens død i 1812. Også en senere ejer af Bygholm, August Schutte, blev efter sin død i 1889 begravet på Hatting kirkegård.

 

 

08. august 1897:

Til Boller sejler Dampbaadene sidste gang for i Sommer paa næste Søndag.

04. august 1917:

Udpantning for Kommuneskat for April Kvartal paabegyndes Tirsdag d. 14 ds. – Husk det !

09. august 1937:

Det er et Svømmeaar i Aar: 5 unge Gartnere, hvoraf de 4 var fra Rasmussens Planteskole paa Sundvejen, svømmede i Gaar fra Brakør til Sejet paa 1 time og 55 minutter. Journalisterne i Horsens har til Udvalget for Opførelse af en Svømmehal afleveret 5022 Kroner og 44 Ører.

30. august 1957:

Horsens får ny fornem skole. Fire arkitekter vandt konkurrencen med et forslag, der i enhver henseende opfylder de stillede krav. Den nye skole, som Horsens opfører ved Langmarksvej, bliver et byggeri af allerhøjeste kvalitet.

04. august 1977:

Tamdrup Kirke var propfyldt i aftes da Arne Lamberth, og hans søster Dagny og Ejnar Nilsson gav koncert. De tre, der underholder med henholdsvis trompetspil, sang og orgelspil, henrykkede publikum. Arrangørende har opgjort publikumstallet til 542.