Badstuestræde

Om Badstuestræde skriver Egon Kjeldsen i “De gamle Horsensgader:

Badstuestræde, eller som det hed indtil 1924 Badstuegyde, hører til det ældste Horsens. Indtil Branden d. 19. Januar 1900, der hærgede 5 gamle Bindingsværksbygninger i Badstuegyde og som lagde Nr. 6, 8 og 10 i Aske, henlå denne Gyde, hvis oprindelige Navn har været Badstwestrædit, og som gik stejlt ned til Åen, som et uforstyrret og karakteristisk Minde om det 18. Århundredes Horsens.

Grundene her ejedes oprindeligt af Adelsmanden Niels Glambek, der døde omkring 1524. Strædet har sit Navn efter, at der her har ligget en Badstue og ejendommeligt nok, så bærer det lille Torv ved Strædets Nordende Navnet “Loppetorvet”, hvad det så end skyldes.

Læs mere

46.4 Horsens – De gamle Horsensgader / Egon Kjeldsen. – Horsens : Skolecentralen i Horsens, uden år. – 31 blade : ill.

Artikler fra Horsens Folkeblad

Badstuestræde 16 totalrenoveres. (Horsens Folkeblad, 16.10.1991)

Læs artiklen

Billeder

Badstuestræde. B1331

Nuværende Badstuestræde nr. 8, 10, 12, 14, 16. Daværende Badstuegyde. Bindingsværk. Det forreste hus i billedet brændte omkring år 1900. B1331

Badstuestræde. B8089

Badstuestræde (tidligere Badstuegyde) gårdinteriør – set fra øst. B8089

Badstuestræde. Foto 2009

Badstuestræde set fra Åboulevarden.