Borgergade

Om Borgergade skriver Egon Kjeldsen i “De gamle Horsensgader”:

Borgergade hører med til det ældste Horsens. Og dens oprindelige Navn har uden Tvivl været Burgegade, opkaldt ikke efter en Borger, men derimod efter Borgen, idet Gaden førte til “Horsnæsgård”. Gennem Volden ved Østenden af Burgegaden, gik Sommertrafikken til “Horsnæsgård” og Ladbrohoved, det vil sige Skibsbroen ved Åmundingen.

I Borgergade opførte en Række af Omegnens Herremænd ret anselige Gårde, hvortil de tyede ind med deres Rigdomme og Værdigenstande i Ufredstider.

1532 skænkede Frederik d. 2. det forladte Kloster til Skole, men da en Synsforretning i 1736 viste, at Skolebygningen nu var “så slet og ringe, at Lærerne derudi ej kunne være for Regn og Vind ved Ungdommens Undervisning, men sligt andetsteds i Byen måtte forrette” indviedes i 1744 den nye Skolebygning på Hjørnet af Borgergade og Havneallé og Amaliegade blev indviet.

Læs mere

46.4 Horsens – De gamle Horsensgader / Egon Kjeldsen. – Horsens : Skolecentralen i Horsens, uden år. – 31 blade : ill.

Artikler fra Horsens Folkeblad

Nedrivningen af Paasch & Silkeborgs bygninger i Borgergade, der er købt af A/S Schou-Epa, som vil benytte grunden til opførelse af et kæmpevarehus, er i fuld gang. (Horsens Folkeblad, 16.09.1967)
Læs artiklen

To voldgrave under Borgergade (Horsens Folkeblad 13.03.1991)
Læs artiklen

Horsens år 1100 atter frem i lyset (Horsens Folkeblad 13.04.1991)
Læs artiklen

Spor af vikinger fundet i Horsens (Horsens Folkeblad 18.04.1991)
Læs artiklen

Udgravningerne viste, at der for 1000 år siden blev handlet i gaderne (Horsens Folkeblad 30.05.1991)
Læs artiklen

De handlende i Borgergade markerer genåbningen af gaden med flaghejsning og underholdning fredag og lørdag. (Horsens Folkeblad, 30.05.1991)
Læs artiklen

Billeder

Borgergade. B1784

Borgergades sydlige side, med Klosterkirkens mur. Kirkegårdsmuren blev revet ned i 1896. B1784

 

 

 

 

 

 

 

Borgergade. B2432

Borgergade – oversigt set fra øst, med Klosterkirkens kirkegårdsmur. Muren blev revet ned i 1896. B2432

 

 

 

 

 

 

 

Borgergade. B3794

Borgergade – oversigt set fra vest. I Borgergade 17 findes et ismejeri.

(Fotograf A. Munck, Søndergade 42 fra 1889 til 1896, Gasvej 2 1897) B3794

 

 

 

 

Borgergade. B5570

Facaden af Borgergade 5, på gaden foran ligger en kulbunke. Facaden af Borgergade 7, hvor en mand er i færd med at skovle kul ned i kælderen. I huset, frugthandler A.L. Mott.

Fotograf Lauritz Hansen, Borgergade 28, Horsens. B5570

 

 

 

 

Borgergade. B8135

Borgergades nordlige side, numrene 19, 21 og 23 a. I ejendommen ses følgende forretninger, Robert Christensens broderiforretning i nr. 19, Forsikringsselskabet Baltica i nr. 21 oh i nr. 23 Malernes fagforening.

Fotograf Svend Nørregaard Hansen. B8135