B. O. With

af Lars Bo Larsen

Læderhandler i ejendommen Smedegade nr. 23, gjorde ikke meget ved læderhandlen, men tjente senere penge i København ved i Tivoli at arrangere forskellige forlystelsesanstalter, >>Det muntre Hjul<< og >>Det rullende Fortov<<.

Kilde: Chr. Qvist i Carl Th. Jørgensens udklipssamling