150 – året for krigen i 1864

2014 er 150 – året for krigen i 1864, også kaldet 2. Slesvigske Krig. Krigen vil blive mindet i hele landet, den vil være i fokus på museer og arkiver, og Danmarks Radio lavet et storstillet krigsdrama ved navn “1864” – den hidtil dyreste danske TV – produktion.

Al den opmærksomhed er i sig selv ikke så underlig, for den 2. Slesvigske Krig er bestemt et interssant stykke Danmarkshistorie – ikke mindst fordi Danmark faktisk selv var var skyld i krigen.

Ved Danmarks Rigsdags vedtagelse af Novemberforfatningen i 1863 brød man Londontraktaten af 8. maj 1852. Novemberforfatningen blev forlangt tilbagekaldt, og da dette ikke skete, anvendte Det Tyske Forbund militær magt – denne militære intervention var helt berettiget på grund af det danske traktatbrud. Interventionsstyrken bestod af en koalition af preussiske og østrigske enheder.

Som bekendt gik det Danmark ilde, og den 2. Slesvigske Krig endte med at Danmark måtte afstå hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Launenborg til kongen af Preussen og kejseren af Østrig.

Horsens og omegn fik krigen ind på ganske tæt hold. Flere horsensianske familier mistede fædre og sønner til de blodige kampe i det sønderjyske, og Horsens by og opland var af flere omgange besat af preussiske og og østrigske soldater.

Preussisk infanterist fotograferet i Horsens. Soldaten er udstyret med et Dreyse tændnålgevær M/41 (en bagladerriffel), og på bordet ved siden af ligger en karakteristisk pikkelhjelm.