Pottemageri

Byarkivet har en lang tradition for at beskæftige sig med Horsens bys historie og omegns pottemageri. Skønt vi som regel mest møder pottemagerne i lærekontrakter, skrifter og lignende, så kendes de også gennem deres produkter.

Skåret af denne lille gris er fundet på marken nedenfor den daværende lervarefabrik Annashaab i Egebjerg, nord for Horsens. Her gravede vore kolleger fra Horsens Museum efter stenalderens anlæg og genstande, og på vej ned genenem jordlagene måtte de passere et lag af lertøjsskår, der var spredt over et ganske stort areal.

De fleste af skårene fortæller om de mange traditionelle stykker bordtøj og køkkentøj, som Annahaab producerede i årene mellem 1891 og 1958, hvor fabrikken eksisterede. Men netop denne lille gris adskiller sig markant i farve fra fabrikkens almindelige produktion, og det er fristende at tilskrive den en af fabrikkens lærlinge, N.P. Nielsen (1888 – 1968).

N. P. Nielsen, der færdiggjorde sin læretid i 1909, var hele sit liv en markant pottemager med produktion af høj kvalitet. Han var bl.a. stærkt optaget af det han kaldte unika – rød, en dybrød, næsten bourgognefarve, der opstår ved brænde en kobberglasur uden ilttilgang.

Selvom sparegrisens røde farve er opstået på anden vis, og selvom vi reelt ikke ved, hvem der har lavet grisen, så er det nærliggende at tilskrive N. P. Nielsen dette lille lærlingearbejde i en farve, der kom til at optage ham resten af hans liv.