Axel Kalsbøll

Axel Kalsbøll (Fhv. Lektor, f. 17.10.1892 – d. )

Flensborg Avis den 17. okt. 1972

En genforeningslærer fylder 80 år i dag

Tidligere gymnasieoverlærer Axel Kalsbøll, Haderslev, over 40 år på Katedralskolen’

I dag, tirsdag, fylder en kendt Haderslevborger, tidligere gymnasieoverlærer Axel Kalsbøll, 80 år. Axel Kalsbøll er født i Horsens, hvor han i 1908 tog præliminæreksamen. I 1913 tog han lærereksamen fra Den danske Realskoles Seminarium i København, og han blev i 1918 student fra Døckers kursus. Sideløbende hermed tog han også en kontoruddannelse, men hans stærke interesse for Sønderjylland kom hurtigt til at bestemme hans fremtid.

Så tidlig som i oktober 1919 søgte og fik han ansættelse ved det kommunale skolevæsen i Haderslev, der med den kommende genforening for øje var ved at blive reetableret. Han faldt hurtigt til i grænselandet og fik nye opgaver, da han i 1921 kom til Katedralskolen som gymnasium- og mellemskoleoverlærer. Han nød i udpræget grad sine kollegers tillid og virkede i årene omkring genforeningen således både som formand for den lokale lærerforening i Haderslev og for Sønderjysk Lærerforening.

Efter ansættelse på Katedralskolen gled det faglige arbejde i baggrunden. Der var rigeligt at tage sig til på den skole, der skulle opbygges fra grunden. Det var en spændende opgave, det ny lærerkollegium havde påtaget sig under ledelse af den fremtrædende danske skolemand, rektor Karl Mortensen. I dag er Kalsbøll den eneste, der er tilbage i Haderslev af den lærerstab, der kom til at løfte arven efter Lembcke og Thrige, og da han fik lov til at virke på skolen i mere end fyrre år, er det også faldet i hans lod at bygge bro mellem generationerne på den gamle skole.

Selv om skolen havde hans hjerte og tog hans tid, var Axel Kalsbøll dog gennem alle årene meget aktiv på mange andre fronter. Hans store interesse ved siden af skolevirket var den nordiske sag, og han ydede igennem årene Foreningen Norden mange kræfter. Det var her ganske særligt sagaøen Island, der havde hans kærlighed. Og så sent som i tresserne var han en ivrig deltager i debatten om udlevering af de islandske håndskrifter. Han var ihærdig tilhænger af udleveringen

Kopieret fra Carl Th. Jørgensens Udklipskartotek

One thought on “Axel Kalsbøll

Der kan ikke kommenteres.