Anders Kruse

Om Anders Kruuse skriver Carl Th. Jørgensen i ”Nogle Horsens-gaders historie”:

Anders Kruuse blev født i Horsens i 1745. Hans forældre var skipper og handelsmand Christen Kruuse og Karen Andersdatter Hiernøe. Faren druknede ved et forlis i Århusbugten juledag i 1746, og moren giftede sig siden i 1750 med murermester Christen Christensen Stobberup, som antog navnet Kruuse.

Anders Kruuse blev oplært til murer af stedfaren og uddannede sig videre i faget. ”17. Januar 1771 aflagde Anders Christensen Kruuse sin Borgered, gav 3 Mark til Byen og angav at ville ernære sig som Muurmester”.

Blandt de mange bygningsværker Anders Kruuse står bag finder man i Horsens ombygningen af de to ejendomme på TorvetPalæet – der skulle indrettes til bolig for enkedronning Juliane Maries fire nevøer og niecer, der kom til Danmark som statsfanger. Byggeriet foregik under ledelse af professor Harsdorff i 1780.

Nørregade 21

Anders Kruuse ejede selv gården nr. 385 på Nørregade (nu nr. 21) som han ombyggede i 1786. Både hans og hustruens initialer ses endnu over porten til ejendommen.

Anders Kruuse var dog ikke kun bygherre, han var også interesseret i byens anliggender, og i 1791 står han anført som Borgerkaptajn, og fra 15. juni 1792 var han Borgerlig Rådmand. Dog havde han allerede i en årrække deltaget i kommunens beslutninger, bl.a. som medlem og i en tid formand for Havnekommissionen under det store uddybningsarbejde 1785-1802.

I 1811 døde Anders Kruuse. Hans enke, Ane Kierstine, født Garmer, overlevede ham med 15 år og døde først i 1826.

Se også artiklen Anders Kruuse

Læs mere

46.4 Horsens Nogle Horsens-Gaders Historie / Carl Th. Jørgensen. – 1943. – 32 sider

2 thoughts on “Anders Kruse

  1. Har i kendskab til Anders Kruses børn.? Jeg mangler nogle oplysninger om en søn der skulle hedde Hans Christian Kruse.

Der kan ikke kommenteres.