Spedalsøkrigen

Udsigt fra Spedalsø/Bjerrevej-krydset mod nord-øst. B5339

Den såkaldte ”Spedalsø-krig” fandt sted i perioden 1885-1890 i Horsens. ”Spedalsø-krigen” var på daværende tidspunkt en stor sag, der fik megen spalteplads i både Horsens Avis og Horsens Folkeblad. Omdrejningspunktet i ”Spedalsø-krigen” var en sti over Spedalsø-engen, som beboerne på Spedalsø mente, at offentligheden havde ret til at benytte, hvilket ejeren af engen Johan Møller var ihærdig modstander af. Beboerne på Spedalsø havde i mange år brugt stien for at komme ind til Horsens by, og derfor mente de, at man ikke lige pludselig kunne forbyde dem at benytte stien.

Kulminationen på ”Spedalsø-krigen” indtraf i 1888, hvor beboerne på Spedalsø flere gange ødelagde det opsatte hegn, der skulle holde dem væk fra stien. På trods af politivagter og politiplakat, der forbød al færdsel på stien, blev hegnet endnu engang væltet d. 9. juli 1888. En større folkemængde på omkring 800 vandrede via stien op til borgmester Christian Ludvig Lendrops bolig på Borgmesterbakken for at protestere imod, at de ikke måtte bruge stien. Folkemængden fik dog intet resultat af demonstrationen og blev sendt hjem af borgmesteren og byens politi.

Efter demonstrationen blev ”Spedalsø-krigen” behandlet ved retten – først i Horsens byting, derefter i landsoverretten i Viborg og til sidst i højesteret i januar 1890. I højesteret blev flere af de ledende kræfter, der havde stået i spidsen for ødelæggelserne af hegnet omkring stien, idømt fængselsstraffe på mellem 8 og 60 dage. Beboerne på Spedalsø tabte dermed ”krigen” om offentlighedens ret til at benytte stien over Spedalsø-engen ind til Horsens by.

(original artikel af Lea Herbers Poulsen, Horsens Bibliotek. 2010)

Læs mere:

46.4 Horsens Carl Th. Jørgensen: Hundrede Horsens-år 1870-1970