Z. I. Levy

Z. I. Levys butik, Søndergade 7

Om Z. I. Levy skriver Ole Schiørring i ”Horsens i glimt”:

”Jødiske familier kom allerede til Horsens i slutningen af 1700-årene, og fra 1814 ligestillede Frederik VI dem med landets øvrige borgere, så de kunne virke på lige fod med disse.

Z. I. Levy var rigtig Horsens-købmand og handlede med urtekram, korn og tømmer og havde del i en række af byens handelsskuder. Ved godt købmandsskab blev han snart en af de fremmeste skatteydere i Horsens.

Købmand Z. I. Levy deltog på mange felter i byens erhvervsliv, men ikke i det omfang, to af hans tre sønner senere kom til. Den mellemste søn, løjtnant Arnold Levy, blev uddannet hos faderen og deltog senere i de slesvigske krige. I 1874 købte han Horsens Bryghus og drev dette sammen med broderen Herman Levy til sin død i 1878. I hans tid fik bryghuset stor fremgang, og han lagde dermed grunden til bryghusets store betydning frem til i dag.

Den ældste søn, I. Z. Levy, blev vel nok den mest markante skikkelse i datidens Horsens. Han sad i byrådet gennem næsten 30 år, leder af Sparekassen og ”Banken for Horsens”, samt formand for utallige foretagender, heriblandt Handelsforeningen og Telefonselskabet, der i 1880’erne allerede havde 150 abonnenter. Også de mange privatbaner, som opstod i denne tid, havde I. Z. Levy som formand.

Levy-slægten stod også bag bygningen af en ny synagoge i Farvergade 6, og den blev indviet i 1867. Huset, der var tegnet af J. C. Clausen, fungerede dog kun frem til 1898, hvor menigheden ikke længere kunne mønstre det antal mandlige medlemmer over 13 år, der krævedes ved en gudstjeneste. Bygningen overgik til kommunen som fribolig, og under navnet ”Den Levyske Stiftelse” fungerer den stadig som sådan.”

Læs også artiklen om Horsens Bryghus

Læs mere

46.4 Horsens – Horsens i glimt : fotos fortæller historie / Ole Schiørring *. – Horsens : Gutenberg-Lauget, 1993. – 57 sider : ill.