Isaac Z. Levy

Isac Z. Levy

Etatsråd Isaac Zacharias Levy (1827 –1899) blev født ind i én af Horsens bys store købmandsfamilier. Efter 7 års endt handelsuddannelse vendte I.Z. Levy tilbage til fødebyen, hvor han blev optaget som kompagnon i sin fars købmandshandel, som ikke alene var korn- og smørhandel, men også en virksomhed som havde ejerskab i flere Horsens-skibe.

I 1878 overtog han sammen med en yngre bror Horsens Baiersk- og Hvidtølsbyggeri, som snart blev Jyllands største byggeri. Efter broderens død var Levy eneejer indtil 1895.

Isaac Levy var medlem af byrådet fra 1868 til sin død i 1899. Han blev udnævnt til etatsråd i 1888, og fungerede som konstitueret borgmester efter Christian Ludvig Lendrops nedlagde sine embeder d. 31. august 1899.

Levy havde desuden mange tillidshverv, bl.a. formandskab i Horsens Handelsforening, ledende direktør for “Banken for Horsens og Omegn“, formand for “Telefonselskabet” og initiativtager og senere formand for Horsens Privatbaner.

Levy var et menneske udstyret med en skarp forstand, energi og indsigt på mange områder, og han besad store evner som økonom. Alle disse evner kom Horsens by og dens udvikling til gode. Hans økonomiske evner gav ham i tilgift kaldenavnet “Horsens Finansborgmester”.

Isaac Levy var også kendt for sin store hjælpsomhed og godgørende initiativer. Isaac Levy skænkede i 1898 sammen med sine søskende den tidligere jødiske synagoge i Farvergade (bygget 1867) til kommunen som fribolig. Den fik navnet “Den Levyske Stiftelse“. Bygningen eksisterer den dag i dag.

Enhver by har sin Matador til alle tider – Etatsråd Levy var sin bys på sin tid. Isaac Z. Levy er begravet på Den jødiske Kirkegård i Frederiksgade i Horsens.

Læs mere:

Horsens Avis 19.10. og 23.10.1899. Nekrologer.

Bodil Møller Knudsen: Fra Grubehus til Grillbar.

Ole Schiørring: Kend din by

Carl Th. Jørgensen: Hundrede Horsens-år 1870-1970