Vestergade

Vestergade danner midterstrengen i det kvarter, som i vore dage kaldes Vestergadekvarteret.

Før ca. år 1800 gik der to vejforløb ud af Horsens i nordvestlig retning. Den ene vej førte mod Viborg i et forløb, der i vore dage genfindes i linjeføringen Fussingsvej – Viborgvej. Dette vejforløb blev bøjet, da den store fængselsgrund i 1850’erne blev udstukket hen over det.

Den anden vej i vestlig retning løb lidt syd for den nuværende Vestergade. Den startede ved nuværende Beringsgade og gik videre ad Fabrikvej og Emil Møllers Gade. Denne vej førte til Bygholm gods og Bygholm Mølle.

På et kort over Horsens fra 1825 betegnes den gade, der i dag hedder Vestergade som den Ny Landevej til Viborg og til Bygholm Mølle, men først i folketællingen fra 1870 optræder den under navnet Vestergade.

Allerede i 1850’erne var der blevet bygget huse langs gaden, men boligbyggeriet tog for alvor fat, da de ansatte på både fængslet og Tvangsarbejdsanstalten fik behov for en bolig i nærheden af deres arbejde. Fængslet lå, hvor det stadig ligger, og Tvangsarbejdsanstalten blev i 1864 bygget på den store hjørnegrund ved nuværende Fussingsvej og Nørrebrogade.

I 1872 var der endnu kun 16 huse, der havde adresser i Vestergade, men titlerne på familieforsørgerne, hvoraf de fleste var mænd, fortæller om miljøet i gaden. Af de i alt 45 familieforsørgere var de 19 arbejdsmænd, 7 var tilknyttet fængslet som opsynsbetjente og vævere, og desuden boede også skarpretter Anders Nielsen i Vestergade. Resten var håndværkere f.eks. kobbersmed, murermester, tømmersvend, smedesvend, former, gartner, stenhugger, brænderibestyrer, som forsynede folk med snaps samt en øltapper.

Allerede i 1878 var antallet af huse i gaden fordoblet i forhold til 1872.

Vestergade B3714

Vestergade – set fra vest, med Nørretorv i baggrunden. Til venstre ses Chr. Nielsen, Vestergade 34, Træskoudsalg 1905/06-1926/27 i flg. vejviser. Til højre ses Beværtning, Vestergade 23, hjørnet af Vestergade og Nygade, ejet af A. K. Rasmussen fra 1903/04-1918/19, i flg. vejviser.

B3714

Vestergade B3676

Vestergade – oversigt set fra øst. På venstre hjørne ejendommen Nørrebrogade 11, med købmand Morten Baches kolonialforretning. Modsatte hjørne Vestergade 2 med Landmandshotellet, ved R. P. Andersen.

B3676

Slagterforretning Vestergade 67 A. B8238

G. Altenborgs slagterforretning, Vestergade 67a.

B8238