Vejen til Bygholm o. 1910. Historisk kalender, december 1987

Schüttesvej, som vejen idag hedder, er opkaldt efter godsejer, hofjægermester August Theodor Schütte, der ejede Bygholm Slot. Schütte blev æresborger i Horsens.

Bygholm Slot blev i 1918 købt af Horsens kommune og indrettet til hotel. Bagerst i billedet ses den smalle port, som dengang var bygget sammen med avlsbygningerne. Ligeledes kan man se de elektriske ledninger over vejen, tunge af sne.

Det har sikkert ikke været behageligt at gå med de lange skørter i dette snesjap; men det var nok hyggeligere end idag, hvor de store lastvognstog og privatbiler suser afsted ad omfartsvejen.