Valdemar Schmidt

(Ægyptolog)

Johan Henrik Gamst Valdemar Schmidt blev født i 1836 i Hammel. Han var søn af Jens Chr. Schmidt og hustru. Faderen var sognepræst i Tyrsted og Uth, og i en årrække boede familien i Tyrsted Præstegård.

Valdemar Schmidt blev student i Horsens i 1854. Siden tog han til København, hvor han læste teologi. Schmidt interesserede sig for ældgamle ægyptiske og assyriske skrifter. Årene 1860-1869 tilbragte han på rundrejse i Grækenland, Ægypten og Palæstina. Undervejs besøgte han de antikke samlinger rundt om i Europa.

Portrætfoto af Valdemar Schmidt, Byarkivet (B2889).

I Valdemar Schmidts samtid var ægyptologi, arkæologi og filologi stadig unge videnskaber, og Schmidt blev en foregangsmand inden for disse discipliner. Han forfattede flerbindsværket ”Assyriens og Ægyptens gamle Historie”, og i 1873 tildeltes han titlen dr.phil. på baggrund af sin afhandling om Syriens oldtidshistorie baseret på ikke-bibelske kilder. Han blev dr.phil. i 1873 og arbejdede fra 1883 som docent ved Københavns Universitet.

Valdemar Schmidt kendte bryggeren Carl Jacobsen, som var en ivrig samler af ”aegyptologica”. Schmidt blev Jacobsens personlige indkøber af ægyptiske oldsager, og det blev starten på Ny Carlsberg Glyptoteks ægyptiske samling. Schmidt skaffede blandt andet ”Det Sorte Kongehoved”, som endnu i dag er en af Glyptotekets største attraktioner.

Valdemar Schmidt døde år 1925 i København men blev begravet ”hjemme” i Tyrsted.

Retoucheret foto som viser gravskriften i detalje, foto Allan Kvist Olsen/Byarkivet.

Kilde: Dansk Biografisk Leksikon, bind XXI, s. 264-265.

(Originalartikel af Felix Vestergaard, Byarkivet i Horsens. 2013/2014)