Grumsted – en landsby fra jernalderen?

Grumsted1.jpg

Et væld af potteskår og stolpehuller afslørede i 1986 stedet for jernalder landsbyen på Grumstedbjerg. I tre uger sikrede og dokumenterede arkæologerne fra Horsens Museum fund og spor i forløbet af en gasledning tværs igennem den 2000 år gamle landsby. Spor efter 13 hovedbygninger, en lade, hegn og et stort antal gruber kom til syne efter maskinen havde løftet pløjejorden af.

Grumsted2.jpg

I to tilfælde kunne det påvises, at husene var blevet brudt ned og efterfølgende genopbygget på stedet to gange. De fundne huse betegnes af arkæologerne som øst-vest vendte langhuse. De har en stald i øst-enden og den vestlige halvdel er forbehold boligen. To indgange er placeret over for hinanden i midten af huset.

Tagkonstruktionen bæres af bjælker der hviler på stolper, der parvis er placeret i husets indre.

Ydervæggen ligger endnu længer udenfor denne række. Denne konstruktion er typisk for husene i Norden siden bronzealderen og betegnes som treskibet. Et sådant langhus danner kernen af en husholdning og husene på Grumstedbjerg er op til 13 m lang og 5 m bredt. Man har drevet små landbrug med køer, får og grise og lidt agerbrug. Landsbyen på Grumstedbjerg har formentligt ikke bestået af flere end 6 til 10 husholdninger der tidligere havde ligget som enkeltgårde i omegn.

Efter få årtier blev stedet igen opgivet til fordel for an anden placering ikke langt væk herfra.

Omfangsrige spor efter landsbyen og det affald de gravede ned i jorden er stadig bevaret under plovens rækkevidde – uden for det snævre felt langs med gasledningen. Her vil der være mulighed for fornyede udgravninger, der kan hjælpe at besvare mange flere spørgsmål.

For eksempel ved vi ikke, hvor beboerne gravede resterne af deres døde ned. Blev de døde brændt og asken nedsat i urner eller skal vi forvente at finde jordfæstegrave? Jernalderskår er kommet til syne mange steder i Tønning og Træden sogne. Forstærket søgen af sådanne rester ville øge antallet af fundsteder den dag i dag selvom jernalderkeramik fryser i stykker indenfor kort tid, har ploven først trukket den til overfladen.

Om de enkelte steder repræsenterer enkelte gårde eller landsbyer og hvorhen der har bestået huse samtidige kan kun fremtidige arkæologiske undersøgelser afsløre.

En anden jernalderlandsby, dog 500 år yngre end den i Træden ligger lige ved siden af Bryrupbanestien ved Velux-værket vest for Østbirk. Her er anlæggene markeret i jorden.

Læs originalartiklen på Tønning-Træden.dk