Udsigt over Inderhavnen og Aagade set fra Badstuestræde til Kirkegyde ca. 1900. Historisk Kalender, april 1985

Det lille billede er taget fra Sønderaagade (Åboulevardens søndre side) og viser det smukke åhavnemiljø med legende børn med robåde. Billedet er taget umiddelbart før åen blev opfyldt i begyndelsen af 1900 – tallet.

Oprindeligt var åen og havnen af ringe vanddybde, således at skibene måtte ankre op ved Stensballe Sund; men med støtte af bl.a. stiftsamtmand  Høegh Guldberg uddybedes åen og havnen (1785 – 1802). Gennem yderligere havnearbejder i 1856, 1883 og 1898 blev det muligt for selv dampskibe indtil 18 fods dybgang at anløbe Horsens. I 1899 havde en trækbane bragt havnen i forbindelse med jernbanestationen, og skinnespor var ført ud til alle hovedbolværkslinier. Desuden havde en kørebro i 1879 fundet sin plads over åløbet i flugt med Havneallèen.

På det lille billede ses det kendte tidligere råtobaklager (Petersen & Sørensen). Fiskekasserne tilhørte fiskehandler J. Andreasen, Fugholm 11.

Store og små sejl – og dampskibe fylder å og havn. Vandet har altid tiltrukket mennesker – også i fritidslivet. Talrige foreninger har siden 1890 `erne organiseret horsensianernes liv på vandet.