Industriforeningens Have ca. 1915. Historisk Kalender, maj 1985

Bag Håndværker – og Industriforeningens bygning i Allègade lå gennem mere end 100 år en have, der gennem tiden har haft stor betydning for mange Horsensborgers fritidsliv. Står man i dag på den store parkeringsplads bag Horsens Teater, får man en fornemmelse af størrelsen på haven, som for omkring 20 år siden måtte vige for bilerne.

Haven blev anlagt samtidig med opførelsen af den første forsamlingsbygning i 1853. Til havesiden fandtes baghus og keglebaner.

I 1878 indrettedes en musiktribune i haven, som dels anvendtes til musikarrangementer, dels til teaterforestillinger. Hele sommersæsonen var der hver torsdag forestilling på friluftscenen for foreningens medlem, mod en entrè af 35 øre. Prisen holdt sig uændret gennem 25 år !

Den nye forbygning, som stadig eksisterer, blev indviet i februar 1885. Ved den lejlighed opførtes også en ny fløj, en havesal, som senere udbygges med en veranda imod øst. Keglebanen fandtes nu langs vest – og nordsiden af Teknisk Skole. Kortet, som er gengivet her til højre, er udarbejdet i forbindelse med en udbygning i 1904. Her ses de eksisterende bygninger og den planlagte veranda og buffet. Desuden får man et godt overblik over haveanlægget med masser af borde og bænke. Man ser søen, som er vist på det store billede. Billedet er tydelig vis taget ved søens sydvestligehjørne mod øst. Man fornemmer den slyngede sti og broen ses i baggrunden. Toiletbygningen kan anes mellem træerne og til venstre i billedet ses de store trægrupper.

Som eksempel på foreningens aktiviteter kan man fremdrage året 1899 – 1900. Dette år arrangeredes bl.a. sangernes koncert og dilettantforestilling, 3 havefester samt 16 koncerter og 10 teaterforestillinger i haven.