Udflugsstedet i Løvhøj

B11586

Løvhøj og skoven der omkring ligger i den nordvestlige del af Horsens og man kommer i vore dage dertil gennem kolonihaveselskaberne Ny Løvhøj og Åløkke. Området afgrænses af Hansted å mod nord, og efter jernbanens anlæggelse i 1860erne blev Løvhøj gennemskåret og kun den østlige del lå tilbage som rekreativt område.

Fra midten af 1800-årene tjente stedet som udflugtssted og danseplads og hos beboerne i det lille landarbejderhus i skovbrynet var det muligt at erhverve sig varmt vand til sin medbragte kaffe og låne et par kopper. Senere opstod et egentlig traktørsted med udskænkning af kaffe og øl.

Værterne i Løvhøj var, indtil salget af Bygholm til Horsens Kommune i begyndelse af 1900-årene, altid de af godsets skov- eller landarbejdere, der boede i huset. En af disse værtsfamilier hed Günther og det blev faderen i denne familie som kom til at give navn til Carl Günthers Vej, der strækker sig fra vore dages Priorsløkkevej og til kolonihaveselskabets Ny Løvhøjs østlige del.

Det er efter alt at dømme familien Günther, der her står foran huset i Løvhøj.
Det viste hus findes ikke længere, men på den samme grund er der nu rejst et rødt træhus.

Bodil Møller Knudsen, 2010.